Uruchom ciszę

Redukcja hałasu i drgań w codziennym życiu

 Silencions zajmuje się kompleksową współpracą z przemysłem w zakresie redukcji hałasu
i wibracji oraz obsługą projektów dotyczących pomiarów, badań i produkcji adaptacji akustycznych.

TECHNOLOGIA

Technologia firmy Silencions nie opiera się wyłącznie na właściwościach akustycznych samego materiału, ale także na geometrii struktury i jej periodycznym charakterze. Oznacza to, że nasze adaptacje, w zależności od oczekiwań i potrzeb klienta, mogą bazować na materiałach transparentnych, niepalnych, bardzo lekkich oraz niestanowiących izolacji termicznej. Ich zaletą jest możliwość redukcji hałasu i wibracji także w zakresie niskich częstotliwości, przy zachowaniu małej masy i objętości materiału.

Stosowanie klasycznych i łatwo dostępnych na rynku rozwiązań zmusza do wyboru pomiędzy małą masą i wymiarami adaptacji, a jej skutecznością w zakresie redukcji niskich częstotliwości. Silencions, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie pracowników, projektuje struktury, w których łączy obie pożądane cechy i zapewnia oczekiwane rezultaty.


Nasze rozwiązanie, dzięki dowolności materiału, z którego powstaje, znajduje wykorzystanie w wielu dziedzinach. Potrafimy dostosować geometrię izolacji do wyciszanego obiektu i działamy w różnych gałęziach przemysłu.

MISJA FIRMY

Naszą misją jest przywrócenie ciszy w codziennym życiu. Staramy się zapewnić komfort w domu i na każdym stanowisku pracy. Szerokie spektrum proponowanych przez nas adaptacji akustycznych obejmuje zarówno wyciszanie biur i mieszkań, jak i tłumienie hałasu i drgań w przemyśle. Świadczymy usługi dla różnych branż, takich jak przemysł lotniczy, samochodowy, sprzętu ciężkiego czy artykułów gospodarstwa domowego. Aby dowiedzieć się więcej o naszych technologiach, zapraszamy do kolejnej zakładki.

Nasze rozwiązanie idealnie sprawdzi się w:

Sprzęcie gospodarstwa domowego

Pralki, odkurzacze, roboty kuchenne,
suszarki

Maszynach przemysłowych

Agregaty prądotwórcze, kompresory

Maszynach będących częścią
linii produkcyjnych

Wyrzynarki, obrabiarki, roboty

Silnikach

Motorowych, samochodowych,
lotniczych, zaburtowych

Transporcie

Pociągi, samoloty, samochody, łodzie

Chcemy skutecznie walczyć z hałasem we wszystkich obszarach jego występowania i bez względu na charakter zjawiska. Wiedząc, że nie wszystkie problemy można rozwiązać w oparciu o klasyczne metody redukcji poziomu dźwięku i drgań, Silencions w swoich badaniach pracuje nad rozwojem rozwiązań zarówno pasywnych jak i aktywnych.

ROZWIĄZANIE PASYWNE

Rozwiązania pasywne firmy Silencions różnią się od tradycyjnych metod walki z hałasem. Zasada działania technologii nie opiera się wyłącznie na właściwościach akustycznych samego materiału, ale także na geometrii struktury i jej periodycznym charakterze. Dzięki temu nasze rozwiązania:

  • mają małą masę i objętość,

  • są skuteczne w zakresie niskich częstotliwości,

  • nie utrudniają przepływu powietrza,

  • nie są izolatorem cieplnym,

  • mogą być aplikowane do powierzchni o dowolnym kształcie.

ROZWIĄZANIE AKTYWNE

Naszym drugim rozwiązaniem jest system aktywnej redukcji hałasu. W systemie aktywnym redukcja hałasu zachodzi poprzez zastosowanie dodatkowego, zewnętrznego źródła energii akustycznej.

Zasada aktywnej redukcji hałasu polega na wykryciu charakterystyki źródła hałasu wytwarzającego falę pierwotną i wytworzenie fali wtórnej o tej samej amplitudzie, jednak przeciwnej fazie, w celu jej redukcji.

Celem systemu Silencions jest redukcja dźwięków o niskich i średnich częstotliwościach w warunkach przemysłowych. System w optymalny sposób wykorzystuje techniki uczenia maszynowego oparte o głębokie sieci neuronowe do zmniejszania opóźnienia działania systemu nawet dla złożonych sygnałów akustycznych.

Rozwiązanie pasywne w połączeniu z rozwiązaniem aktywnym może być odpowiedzią na wszystkie problemy z hałasem, które istnieją w środowisku przemysłowym.

Obecnie trwają badania nad wersjami systemu dostosowanymi do pracy w wielu różnych środowiskach między innymi w:

  • kanałach wentylacyjnych,
  • maszynach przemysłowych takich jak obrabiarki CNC,
  • przenośnych urządzeniach obróbczych i elektromechanicznych.

Powyższe rozwiązanie jest obecnie na etapie badań, dlatego też serdecznie zapraszamy do współpracy w formie Proof of Concept w celu rozwoju i dostosowania produktu pod konkretne wymagania danej branży.

USŁUGI

Nasze usługi są indywidualnie dostosowane do danego zagadnienia. Każdy projekt rozpoczynamy od dogłębnej analizy problemu. Następnie podchodzimy do pomiarów wstępnych i oceny obecnej sytuacji. Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami pomiarowymi.

Schemat współpracy:

1

Charakterystyka problemu
i dobranie technik pomiarowych

2

Pomiary
maszyn, stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń itp.

3

Analiza pomiarów
i opis zagrożeń

4

Raport z pomiarów
zawierający propozycje koncepcji adaptacyjnej zaproponowanego rozwiązania

5

Koncepcja rozwiązania

6

Projektowanie

7

Produkcja
i montaż

8

Pomiary końcowe

HAŁAS A TWOJE ZDROWIE

Hałas jest jednym z wielu czynników negatywnie wpływających na nasze samopoczucie i zdrowie. Długotrwałe oddziaływanie hałasu na organizm człowieka może wywoływać nieodwracalne szkody narządu słuchu, jak np. ubytki błony bębenkowej w przypadku krótkotrwałych ekspozycji na hałas o szczytowych poziomach ciśnienia akustycznego powyżej 130 dB lub jego znaczące uszczerbki w postaci podwyższenia progu słyszenia w wyniku długotrwałego narażenia na hałas o równoważnym poziomie dźwięku A przekraczającym 80 dB.

Szczególnym zagrożeniem jest on dla osób narażonych na hałas w miejscu pracy. Uszkodzenie słuchu od lat znajduje się na czołowym miejscu na liście chorób zawodowych. Co roku rejestrowanych jest 3000 nowych przypadków głuchoty zawodowej.

Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące warunków pracy w Polsce w 2020 roku dowodzą, że spośród czynników związanych ze środowiskiem pracy największe zagrożenie stanowił hałas, na który narażonych było 181,7 tys. osób (55,1%).

Podatność na szkodliwy wpływ hałasu zależy od cech dziedzicznych oraz nabytych i jest kwestią indywidualną. Przeprowadzono badania, ilustrujące problem zróżnicowanej osobniczej podatności na hałas. Z badań tych wynika, że w ciągu 40 lat pracy w środowisku, w którym równoważny poziom dzięku A jest równy 90 dB, ryzyko utraty słuchu wynosi 21%. Redukcja poziomu nawet o 5 dB zmniejsza to ryzyko do 10%.

Utrata czy uszkodzenie słuchu to jedynie niektóre z negatywnych skutków oddziaływania hałasu na człowieka. Wykazano, że po przekroczeniu poziomu ciśnienia akustycznego 75 dB dochodzi do wyraźnych zaburzeń funkcji fizjologicznych, co przyczynia się do rozwoju różnych chorób, np. choroby ciśnieniowej, wrzodowej czy nerwicy. Słabsze bodźce akustyczne, o poziomie dźwięku A 55-75 dB, mogą powodować rozproszenie uwagi i negatywnie wpływać na wydajność w czasie pracy.

* Dane zostały zaczerpnięte z witryny http://nop.ciop.pl/

Granty i nagrody