Szybka Ścieżka

Firma Silencions realizuje projekt w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka pod tytułem: „Opracowanie trzech typów materiałów akustycznych do zastosowań przemysłowych na dużą skalę”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Silencions Sp. z o.o. poprzez opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań akustycznych.

Całkowita wartość projektu: 9’656’856,62 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 7’370’192,21 PLN